Liên hệ trực tiếp cửa hàng Quà Tặng Vàng  – 57 Trần QUang Diệu, ĐỐng Đa, Hà Nội.

Hoặc điện thoai cho Hotline: 091.794.8855 để được hướng dẫn cụ thể

Xin cảm ơn!